Forskningsenheten arrangerade konferens om religionsfrihet

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 4-5 april hölls konferensen”Many modernities – Freedom of religion in different settings” i Stellenbosch, Sydafrika.

Svenska kyrkans forskningsenhet arrangerade konferensen i samarbete med Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS) och Beyers Naudé Centre for Public Theology.

Konferensen tog upp frågor som rör religionsfrihet – som till exempel skillnaden i religionsfrihet mellan Sverige och Sydafrika. Till konferensen inbjöds 14 akademiker och konferensens innehåll kommer att redovisas i en publikation som kommer att ges ut i Stellenbosch eller i USA. 

Läs mer om konferensen