Nostalgins nya dåtider

Tidens Tecken nummer 3 - 2018

Nostalgins nya dåtider, utforskar artikelförfattarna nostalgins återkomst i en globaliserad värld. Gemensamt för nostalgins olika uttryck tycks vara känslan av förlust, av att ett tomrum har öppnat sig i det kollektiva och individuella livet. Det som skiljer dem åt är tolkningen av vari denna förlust består, vem som bär skulden för den och hur, och med vad den ska ersättas.

I detta nummer medverkar Svetlana Boym, professor i slaviska språk och jämförande litteratur vid Harvard University; Bengt Kristensson Uggla, teolog, filosof, författare och professor vid Åbo Akademi, Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Urban Claesson, professor i historia med särskild inriktning mot kyrkohistoria vid Högskolan Dalarna i Falun, Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns högskola samt Vibeke Olsson Falk, författare.

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Beställ nummer 3 av Tidens tecken här.