Domkyrkans labyrint
Foto: Kristina Strand Larsson

Minne och möjlighet

Framtiden skapas alltid av minnen från det förgångna. Minnen skapar nya möjligheter. Hur detta går, och har gått till inom Svenska kyrkan, är fortfarande ett relativt outforskat område.

Detta projekt fokuserar på hur kyrkans historia berättas. När nationen utgjorde den givna tankeformen under decennierna runt år 1900 etablerades folkkyrkan som teologiskt referensram.  Hur lanserades alternativ till denna dominerande folkkyrkoram under 1900-talet, och hur berättas Svenska kyrkan i en avreglerad nutid där nation och folkkyrka inte längre utgör självklara utgångspunkter? År 2014 har vi som startpunkt och presentation av detta forskningsområde publicerat en bok titeln Minne och möjlighet.

Mer om Minne och möjlighet

För mer information om projektet, kontakta Urban Claesson.