Lunds domkyrka speglas i en byggnads glasfasad.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Minne och möjlighet

Framtiden skapas alltid av minnen från det förgångna. Minnen skapar nya möjligheter. Hur detta går, och har gått till inom Svenska kyrkan, är fortfarande ett relativt outforskat område.

Detta projekt fokuserar på hur kyrkans historia berättas. När nationen utgjorde den givna tankeformen under decennierna runt år 1900 etablerades folkkyrkan som teologiskt referensram.  Hur lanserades alternativ till denna dominerande folkkyrkoram under 1900-talet, och hur berättas Svenska kyrkan i en avreglerad nutid där nation och folkkyrka inte längre utgör självklara utgångspunkter? År 2014 har vi som startpunkt och presentation av detta forskningsområde publicerat en bok titeln Minne och möjlighet.

Mer om Minne och möjlighet

För mer information om projektet,  urban.claesson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans historiska relationer med romer och resande

I forskningsprojektet undersöker Ida Olsson al Fakir Svenska kyrkans sociala verksamheter riktade mot minoriteter och migranter under decennierna kring sekelskiftet 1900.

Svenska kyrkan och DDR

Tysklands östra delar har alltsedan reformationen varit viktiga för Svenska kyrkan. Representanter för Svenska kyrkan fortsatte även under det kommunistiska styret att hålla kontakt med sina trosfränder i Östtyskland.

Martin Luther som legofigur.

Protestant Legacies in Nordic law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law

Projektets mål är att utforska samband och samspel mellan luthersk tradition och sekulär lag i de nordiska länderna under de senaste 500 åren.