Mellan himmel och jord: Svenska kyrkans kulturarv

Redaktörer Göran Gunner och Maria Södling

Boken Mellan himmel och jord, Svenska kyrkans kulturarv beskriver människors uttryck för tro och liv som under århundraden hittat olika former. Texter, berättelser, musik, byggnader, konstverk och böcker är alla uttryck för ett kulturarv. Ett arv som tillhör alla. Denna bok är del i en pågående reflektion i Svenska kyrkan om hur detta kulturarv är ett levande arv, där nya tolkningar och förståelser är i dialog med den mångtusenåriga historien.

Gunner, Göran & Södling, Maria (red.), Mellan himmel och jord: Svenska kyrkans kulturarv inför framtiden, Verbum, Stockholm, 2017. ISBN: 9789152636664. 

Beställ boken här.