Medlemmar i rörelse : en studie av förändringar i Svenska kyrkans medlemskår

av Jonas Bromander och Pernilla Jonsson med medverkan av Marie Schött, Kristina Hellqvist och Patrik Svensson.

År 2016 och 2017 har varit speciella för Svenska kyrkans
medlemsutveckling – båda dessa år har över 90 000 medlemmar
aktivt valt att lämna kyrkan. Det betyder att antalet kyrkoutträden
åter tagit fart, från att tidigare ha stabiliserat sig på en lägre nivå.
År 2016 var också speciellt för att Svenska kyrkan hamnade i
medialt fokus genom ett par stora granskningar, debatt kring
förslag till ny handbok och diskussioner på sociala medier om det
som benämndes Mitt kors.

Med en kraftig ökning av utträden, men också fler inträden, är det
intressant att ta reda på vilka motiv som låg bakom dessa beslut.
Hur mycket påverkade de mediala händelserna och hur mycket kan
förklaras av andra förhållanden? Vem är egentligen den typiska
inträdaren och den typiska utträdaren?

Syftet med Medlemmar i rörelse är att fördjupa kunskapen om
de faktorer som ligger bakom att människor väljer att inleda eller
avsluta medlemskap i Svenska kyrkan. Men också på vilket sätt
församlingar agerar för att bemöta dem som inleder eller avslutar
sitt kyrkomedlemskap. Studien är unik, eftersom ingen tidigare
studie på ett motsvarande sätt kunnat kombinera ett kvalificerat
statistiskt material med intervjuer av anställda i Svenska kyrkan,
inträdare och utträdare.

Detta är den första rapporten från forskningsprojektet
”Kyrkotillhörighet under förändring – en studie av demografiska
och socioekonomiska faktorer och medlemskap i Svenska kyrkan
2004–2016”.

Ladda ner rapport i sin helhet här.
Beställ en fysisk kopia här.

Bromander, Jonas & Jonsson, Pernilla, Medlemmar i rörelse: en studie av förändringar i Svenska kyrkans medlemskår, Svenska kyrkan, Uppsala, 2018. ISBN: 9789186781378