Människa är ditt namn: Om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi.

Redaktör Göran Gunner

Rättvisa, fred, mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, diskriminering och fattigdom är ämnen som många i samhälle och kyrka intresserar sig för idag. I Människa är ditt namn diskuterar ett antal svenska teologer dessa ämnen med vitt skilda angreppssätt och från olika utgångspunkter.

Människa är ditt namn, som är en del i serien Forskning för kyrkan vänder sig till alla som är intresserade av, arbetar med eller studerar mänskliga rättigheter och dess relation till kyrka och teologi.

Gunner, Göran (red.), Människa är ditt namn: om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi, Verbum, Stockholm, 2007. ISBN: 9789152631287