Luthersk kallelse : handlingskraft och barmhärtighet

Av Cecilia Nahnfeldt

I Luthersk kallelse diskuterar Cecilia Nahnfeldt, med samhällsteologi och feministisk teologi som ingång, lutherska tolkningar av kallelse i dialog med vardagsutmaningen livspussel. Med kallelse som tolkningsnyckel är det möjligt att se dessa skärningspunkter som konkreta situationer där människor kan mogna när livsfrågorna som ställs tas på allvar. Ett allvar som öppnar för handlingskraft och barmhärtighet.

Luthersk kallelse - handlingskraft och barmhärtighet ingår i bokserien om Luthersk teologi och etik - i ett efterkristet samhälle.

Nahnfeldt, Cecilia, Luthersk kallelse: handlingskraft och barmhärtighet, Verbum, Stockholm, 2016. ISBN: 9789152636015.