Luther i Sverige – Den svenska lutherbilden under fyra sekler

Av Carl Axel Aurelius

Luther i Sverige berättar om den svenska Lutherbildens framväxt och förändring genom tiderna. Hur har man betraktat Luthers person och verk? Hur har man tolkat reformationens förlopp och innebörd? Svaren hämtas från de återkommande jubelfesterna till minne av reformationens födelse, men också från det folkliga fromhetslivet, där det lutherska arvet på olika sätt varit levande. I analysen av de varierande Lutherbilderna fokuseras intresset på det som djupast präglat ifrågavarande tider, »det självklara i historien«. Det blir då uppenbart att Luthers skrifter haft en dubbel betydelse. Å ena sidan har de verkat bekräftande och bevarande och å andra sidan ifrågasättande och nyorienterande.

Aurelius, Carl Axel, Luther i Sverige: den svenska Lutherbilden under fyra sekler, 2., rev. och utök. uppl., Artos, Skellefteå, 2015. ISBN: 9789175807492.

Beställ boken här.