Luther i Sverige

Carl-Axel Aurelius berättar om den svenska lutherbildens framväxt och förändring genom tiderna i boken Luther i Sverige

Hur har man betraktat Luthers person och verk? Hur har man tolkat reformationens förlopp och innebörd? Svaren hämtas från de återkommande jubelfesterna till minne av reformationens födelse, men också från det folkliga fromhetslivet, där det lutherska arvet på olika sätt varit levande. I analysen av de varierande lutherbilderna fokuseras intresset på det som djupast präglat ifrågavarande tider, »det självklara i historien«. Det blir då uppenbart att Luthers skrifter haft en dubbel betydelse. Å ena sidan har de verkat bekräftande och bevarande och å andra sidan ifrågasättande och nyorienterande.

 Denna bok är en reviderad och kompletterad nyutgåva av den text som tidigare begränsade sig till reformationsjubileerna under 16-, 17- och 1800-talen. I denna nya utgåva presenteras även reformationsjubileet 1917. Boken utgör ett led i Svenska kyrkans förberedelser inför reformationsjubileet 2017 genom att den belyser att varje tid har sin egen Lutherbild. Vilken Luther lyfter vi fram 2017?

Köp boken