Life after PTSD, moral and spiritual injuries among Swedish military and police veterans

Forskningsprojektet Life after PTSD, moral and spiritual injuries among Swedish military and police veterans var en intervjustudie som avsåg öka kunskapen och förståelsen för hur män/kvinnor påverkas av militär/polisiär insats nationellt och internationellt.

Ansvarig och medverkande forskare var Jan Grimell.