Lessons learned from military chaplains

Forskningsprojektet Lessons learned from military chaplains var en intervjustudie som adresserade militär institutionssjälavård. Studien fokuserade präster som utövat och tillägnat sig erfarenhet av militär själavård, existentiella utmaningar och/eller återhämtning hos militär personal/veteraner. 

Ansvarig och medverkande forskare var Jan Grimell.