Lena Sjöberg, utredare

Lena Sjöberg arbetar som utredare vid enheten för forskning och analys

Om mig, Lena

Jag är diakon med ett förflutet inom projektledning och verksamhetsutveckling, och har en masterexamen i kyrkovetenskap. I mitt arbete på enheten för forskning och analys utför jag utredningsarbete och analyser inom ramen för enhetens projekt, samt medverkar i forskningsstudier. 

Bland mina publikationer finns rapporten En ”riktig” begravning. Förändringar i begravningsseden inom Svenska kyrkan 2010-2020, samförfattad med Kristina Helgesson Kjellin och Andreas Sandberg,  samt en forskningsöversikt om nordisk diakoniforskning 2015-2019 vilken bland annat presenterats vid det internationella forskningsnätverkets för diakoniforskning, Re:Di, forskningskonferens 2020. Jag är också engagerad i utvecklingsarbete kring införande av löpande insamling av verksamhetsstatistik i Svenska kyrkan. 

Nyckelord

Diakoni, diakonat, idealitet, digitalisering, begravning, utbildning, statistik, projektledning

Publikationer i urval

Helgesson Kjellin, Kristina, Sandberg, Andreas, Sjöberg, Lena (2021), En ”riktig” begravning. Förändringar i begravningsseden inom Svenska kyrkan 2010-2020

Sandberg, Andreas, Schött, Marie, Ganebo Skantz, Josephine, Sjöberg, Lena (2020), Utvärdering av profilutbildningarna vid SKUI 2014—2019

Sjöberg, Lena (2020), Nordisk diakoniforskning 2015 - 2019.  Kunskapsproduktion i det nordiska forskningssammanhanget. Kyrkforskning online 2020:2

Sjöberg, Lena (2021), Att synliggöra kyrkans diakoni. Svensk kyrkotidning 9/2021, s. 275-276