Lagen, synden och väckelsen: åtta svenska 1800-talsväckelseledare och moderniteten

Av Cecilia Wejryd

I boken Lagen, synden och väckelsen bearbetar Cecilia Wejryd frågan om hur och varför svensk kristenhet under 1800-talet gick från en gemensam grundsyn på människans behov av Guds lag, till att det existerade flera olika föreställningar om lagens plats i människans liv. I fokus är åtta väckelseledare och deras förhållande till moderniteten.

Wejryd, Cecilia, Lagen, synden och väckelsen: åtta svenska 1800-talsväckelseledare och moderniteten, Verbum, Stockholm, 2017. ISBN: 9789152636039.

Beställ boken här.