Serie: Kyrkforskning online

Kyrkforskning online är en digital serie under överinseende av Svenska kyrkans forskningsenhet. Här publiceras uppsatser av relevans för Svenska kyrkans reflektion över sin identitet och sitt uppdrag.

Innehåll i Kyrkforskning online

Böcker för nedladdning

Här publiceras löpande böcker och material från Svenska kyrkans forskningsenhet som är anpassat för nedladdning.