Kyrka i digitala rum

Vad innebär det att vara kyrka och församling i digitala rum? Det är den fråga som varit vägledande för forskningsprojektet Kyrka i digitala rum. Frågan rör både teologi och digital kommunikation – och framför allt samspelet de två emellan. Syftet med projektet har varit att dra lärdomar av och utveckla kunskap utifrån försam­lingars erfarenheter av det intensiva arbetet i digitala medier under perioder av pandemirestriktioner. I rapporten presenteras forskningsresultat som bland annat hand­lar om: hållbar närvaro i digitala rum; andakter och förkunnelse i digi­tala rum och digitala samtalsgrupper. Rapporten ger också en god inblick i hur akademi och församlingar kan samverka i ett gemensamt lärande och den kan därmed fungera som inspiration för dem som önskar arbeta med frågor om att vara kyrka i digitala rum.  

Läs rapporten här. 

Titta på webbinarium om rapporten Kyrka i digitala rum med Jonas Ideström