Konfirmation, tro och socialisering – en jämförande studie i Europa

Sedan 2008 har forskare i nio europeiska länder återkommande studerat förändrade attityder bland konfirmander i de lutherska kyrkorna. Under år 2021–2023 är det dags igen! Syftet är att studera hur konfirmanders attityder till tro och konfirmationstiden förändras över tid, men också vilka trender gällande konfirmationsarbetet som finns i såväl Svenska kyrkan, som övriga lutherska kyrkor.

Om projektet

Projektets övergripande syfte är att undersöka ungas motiv till att konfirmera sig, hur deras religiösa värderingar och förståelse för den kristna tron och församlingslivet förändras och fördjupas under deras konfirmationstid både i Svenska kyrkan och i Europa. Utifrån projektets resultat ingår också att utveckla pedagogiska verktyg för framtidens konfirmandarbete.  

Studien bidrar således till en ökad förståelse för hur konformationstiden påverkar ungas tro och kännedom om religion i en tid av sekularisering, men också hur konfirmationstiden fungerar som en insocialisering till framtida församlingsengagemang i Svenska kyrkan.

I projektet ingår också konfirmander från de lutherska kyrkorna i Danmark, Finland, Norge, Estland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern och Polen. På så sätt kan trender som är specifika för ungdomsgenerationen i Svenska kyrkan och sådant som är gemensamt för ungdomsgenerationen i sin helhet i Europa studeras.

Metod

Under läsåret 2021/2022 har slumpmässigt utvalda församlingar i Svenska kyrkan fått möjlighet att delta i projektet. Projektets metod bygger på en enkätundersökning som ser likadan ut i alla deltagande länder och genomförs i två sten: 

1)    En enkätundersökning vid konfirmationstidens början. Enkäten riktar sig till församlingarnas konfirmander, ideella ledare och församlingsanställda som arbetar i konfirmationsarbetet. 

2)    En enkätundersökning vid konfirmationstidens slut.  Enkäten riktar sig till församlingarnas konfirmander, ideella ledare och församlingsanställda som arbetar i konfirmationsarbetet.

På så sätt kan förändringar och fördjupning i konfirmandernas attityder och värderingar under konfirmationstiden undersökas.

Organisation

Det europeiska projektet koordineras av professor Wolfgang Ilg, Protestant University of Applied Sciences in Ludwigsburg och professor Henrik Simojoki, Humboldt University of Berlin.

Den svenska forskargruppen består av Sara Fransson, Maria Wingård och Gustav Svärdhagen. Inom ramen för projektet kommer också kompletterande intervjuer med konfirmandernas gudstjänstupplevelser att göras av Caroline Klintborg. 

Läs mer om den europeiska delen av projektet här

 

Redan publicerade resultat från forskningsprojektet: 

De första resultaten från studien publiceras under 2023.

Till vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare till ett barn under 15 år som är konfirmand i en församling som deltar i projektet? Tillåter du att barnet deltar i projektet?

Fyll i sådana fall i den här samtyckesblanketten och skicka den till:

Sara Fransson
Svenska kyrkan
Enheten för forskning och analys
751 70 Uppsala

 

Mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att vända dig till: 

Sara Fransson

Forskare vid enheten för forskning och analys