Konfirmation, tro och socialisering – en jämförande studie i Europa

Sedan 2007 har forskare i nio europeiska länder återkommande studerat förändrade attityder bland konfirmander i de lutherska kyrkorna. Under år 2021–2022 är det dags igen! Syftet är att studera hur konfirmanders attityder till tro och konfirmationstiden förändras över tid, men också vilka trender gällande konfirmationsarbetet som finns i såväl Svenska kyrkan, som övriga lutherska kyrkor.

Om projektet

Projektets övergripande syfte är att undersöka ungas motiv till att konfirmera sig, hur deras religiösa värderingar och förståelse för den kristna tron och församlingslivet förändras och fördjupas under deras konfirmationstid både i Svenska kyrkan och i Europa. Utifrån projektets resultat ingår också att utveckla pedagogiska verktyg för framtidens konfirmandarbete.  

Studien bidrar således till en ökad förståelse för hur konformationstiden påverkar ungas tro och kännedom om religion i en tid av sekularisering, men också hur konfirmationstiden fungerar som en insocialisering till framtida församlingsengagemang i Svenska kyrkan.

I projektet ingår också konfirmander från de lutherska kyrkorna i Danmark, Finland, Norge, Estland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern och Polen. På så sätt kan trender som är specifika för ungdomsgenerationen i Svenska kyrkan och sådant som är gemensamt för ungdomsgenerationen i sin helhet i Europa studeras.

De första resultaten från den jämförande studien publiceras under 2023.

Genomförande

Under maj månad 2021 kontaktas 411 församlingar i Svenska kyrkan, vars konfirmationsgrupper blivit slumpmässigt utvalda till att ingå i studien under läsåret 2021–2022. Samtidigt kontaktas motsvarande församlingar i de övriga länderna. Projektet bygger på en uppföljande enkätundersökning som ser likadan ut i alla deltagande länder och som genomförs i två steg: 

1)      Enkätundersökning i början av konfirmationstiden som riktar sig till församlingarnas konfirmander, ideella ledare och församlingsanställda.

 

2)      Enkätundersökning i slutet av konfirmationstiden som riktar sig till samma konfirmander, ideella ledare och församlingsanställda som i steg 1.

 

På så sätt kan förändringar och fördjupning i konfirmandernas attityder och värderingar under konfirmationstiden undersökas.

Organisation

Det europeiska projektet koordineras av professor Wolfgang Ilg, Protestant University of Applied Sciences in Ludwigsburg och professor Henrik Simojoki, Humboldt University of Berlin.

Den svenska forskargruppen består av Pernilla Jonsson, Sara Fransson, Maria Wingård och Patrik Svensson.

Läs mer om den europeiska delen av projektet här

Till vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare till ett barn under 15 år som är konfirmand i en församling som deltar i projektet? Tillåter du att barnet deltar i projektet?

Fyll i sådana fall i den här samtyckesblanketten och skicka den till:

Sara Fransson
Svenska kyrkan
Enheten för forskning och analys
751 70 Uppsala