Ikoniska kartor: Att göra teologi i kyrkans vardag

Av Jonas Ideström

Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet? 

Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter. 

Boken är dels grundad i Ideströms egen forskning - med berättelser och exempel från församlingar i olika delar av Sverige - dels hos andra forskare, däribland den franske antropologen och sociologen Bruno Latour. 

Med inspiration från Latour och andra tänkare prövar Jonas Ideström i den här boken om vi kan förstå och använda bibliska berättelser som en sorts "ikoniska kartor" som kan hjälpa oss "urskilja Guds försonande närvaro i vardagliga situationer och skeenden".

Med andra ord: en bok om att ”göra teologi” – mitt i församlingen!

Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Boken har tillkommit på initiativ av Linköpings stift

Beställ boken här.

Ideström, Jonas, Ikoniska kartor: att göra teologi i kyrkans vardag, Verbum, Stockholm, 2021. ISBN: 9789152638699