Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Välfärd och kyrka

Det talas allt oftare om kyrkan som en välfärdsaktör. Politiska och sociala förändringar tvingar kyrkan att reflektera över sitt uppdrag och sin identitet. Vilka roller kan och bör kyrkan ha? Hur påverkas och utmanas den teologiska reflektionen av det som sker i praktiken?

Genom deltagarbaserad och praktiknära forskning studerar vi hur kyrka och välfärd framträder i praktiken. Forskningen präglas av en kreativ dialog mellan teologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner, både vad gäller teori och metod. Teologisk aktionsforskning används för att tillsammans med lokala kyrkliga representanter generera kunskap och formulera teologi. Forskningsfältet sociala innovationer erbjuder också möjligheter att öka förståelsen för hur kyrkan i praktiken framträder som en social och teologisk aktör.