HERA projektet: ProNoLa

Forskare från hela Norden undersöker sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.

Det EU finansierade forskningsprojektet (Humanities in the European Research Area: HERA): "Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) med forskare från hela Norden, kommer att undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren. 

Svenska kyrkans forskningsenhet är partner i projektet och Urban Claesson är medskribent inom den svenska delen av projektet. Se mer utförlig information om projektet här.