Helgelsens filosofi: om andlig träning i luthersk tradition

Av Karin Johannesson

I Helgelsens filosofi behandlar Karin Johannesson luthersk spiritualitet och frågan om hur helgelsen kan förstås inom ramen för luthersk teologi och etik.

I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse, samtidigt märks ett tilltagande intresse för andlighet i olika former. Syftet är att undersöka huruvida andlig träning och fördjupning kan anses vara uttryck för en luthersk tradition.

Helgelsens filosofi ingår i en serie om böcker om Luthersk teologi och etik - i ett efterkristet samhälle. 

Johannesson, Karin, Helgelsens filosofi: om andlig träning i luthersk tradition, Verbum, Stockholm, 2014. ISBN: 9789152635858. 

Beställ boken här.