Gudstjänstupplevelser - en forskningsöversikt

Av Caroline Klintborg

Dialog med de människor som kyrkan vill välkomna är avgörande för en positiv gudstjänstupplevelse.

Det visar den här forskningsöversikten som har gått igenom studier med fokus på gudstjänst, genomförda de senaste 20 åren. Studierna visar betydelsen av att vara i dialog med de människor som kyrkan vill välkomna till gudstjänst – med barnen, konfirmanderna och körsångarna. Kyrkans representanter måste fortsatt tala med och inte om människor.

Översikten visar också betydelsen av att deltagarna känner sig trygga och sedda, att det ges plats för öppna liturgiska moment i gudstjänsten och at deltagarna får plats som individer, samtidigt som de är del av en kollektiv gemenskap.

Ladda ner rapporten här eller beställ en fysisk kopia från Svenska kyrkans webbshop.