Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gästfrihetens olika uttryck i mångkulturella församlingar - "medlarens roll"

Forskningsprojektet studerar hur gästfrihet tar sig uttryck i mångkulturella församlingar.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att genom en antropologisk studie i två mångkulturella församlingar, en tillhörande Svenska kyrkan och en pentekostal/neo-pentekostal kyrka, bidra till förståelsen av vilken roll ”the cultural broker” spelar för mångfalds-och integrationsarbetet och för hur gästfrihet tar sig uttryck i församlingen.

 ”Broker” kan översättas till ”medlare”, ”mellanhand”, ”förmedlare”, ”gränsgångare”, eller ”översättare”. Det är personer som kan inneha olika positioner, som anställd eller som frivilligt engagerad, som har kulturell-och/eller språklig kompetens och som ofta har en förankring både i det ”svenska” sammanhanget och i en annan kulturell-och/eller nationell gemenskap som också ingår i församlingens verksamhet. En viktig del av forskningsprojektet är att bidra till begreppsutvecklingen kring den här typen av roll i en svensk, kyrklig kontext.

 Några av de grundläggande frågorna för projektet är:

-        Hur förstås gästfrihet av olika aktörer?

-        Hur tar sig gästfrihet uttryck i församlingen?

-        Vilken roll spelar ”medlaren” i församlingens verksamheter och i mötet med människor med annan kulturell och/eller religiös bakgrund än majoritetssvenskens?

 Fältstudier i två kyrkliga kontexter och kyrkliga kulturer bidrar till en ökad kunskap om vilken roll olika typer av kyrkor spelar i dagens Sverige vad gäller mötet med migranter och flyktingar, liksom hur ett långsiktigt mångfalds-och integrationsarbete tar sig uttryck i olika kyrkliga kulturer. Båda församlingarna i studien bedriver ett aktivt arbete i relation till migranter och flyktingar och uttrycker att de vill involvera dem i församlingsverksamheten. Ett jämförande perspektiv synliggör organisatoriska/strukturella likheter och skillnader, samt möjliggör att få syn på vad i olika kyrkliga kulturer som möjliggör eller hindrar i ett mångfalds-och integrationsarbete.

Kontaktperson: Kristina Helgesson Kjellin
E-post: Kristina.Helgesson.Kjellin@svenskakyrkan.se

Mer om Gästfrihetens olika uttryck i mångkulturella församlingar

För mer information om projektet, kontakta Kristina Helgesson Kjellin