Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mångkultur, migration och kyrka

Vi lever i en värld som präglas av kulturell och religiös mångfald. Inte minst innebär migration - påtvingad eller självvald - att samhällen inklusive religiösa samfund ställs inför delvis nya frågor och utmaningar.

De forskningsprojekt som presenteras nedan fokuserar på olika aspekter i relation till den nuvarande flyktingsituationen i Sverige och världen. Det civila samhället, inklusive kyrkor och andra religiösa samfund, har och fortsätter att spela en central roll i mottagandet av flyktingar och asylsökande, liksom i den fortsatta integrationsprocessen. Nya sätt att arbeta på och nya samarbetsformer mellan olika samhällsaktörer och mellan individer växer fram utifrån delvis nya behov.

Nedan är några av frågorna som studeras närmare i de aktuella projekten

  • Hur tar sig gästfrihet uttryck i mötet med flyktingar och asylsökande?
  • Hur ser interreligiösa samarbeten ut?
  • Hur påverkas den egna självbilden och identiteten i mötet med människor med en annan bakgrund än majoritetssvenskens?
  • Vad sker i församlingar som präglas av kulturell och/eller religiös mångfald?
  • Vad sker med den religiösa identiteten i en situation av att leva i diasporan?
  • Hur formas relationer och hur tar sig makt uttryck?

Mer om Mångkultur, migration och kyrka

För mer information om projekten, kontakta Kristina Helgesson Kjellin