Forskningsprojektet NORDHOST

Nordhost handlar om politiska och etiska konsekvenser som följer i kölvattnet av ökad migration till Europa och Norden. Inom ramen för projektet kommer fallstudier genomföras i de nordiska länderna, workshops och konferenser samt publicering av såväl artiklar som monografier

Nordic Hospitalities in a context of migration and refugee crisis

NORDHOST är ett treårigt projekt (2017-2019) som förenar fyra vetenskapliga discipliner kring forskningsfrågan: Is there anything specific about Nordic forms of hospitality which are developing in the encounters between arriving migrants and civil society receiving projects?

Projektet riktar ljuset mot politiska och etiska konsekvenser som följer i kölvattnet av ökad migration till Europa och Norden. I ett antal fallstudier av gästfrihetspraktiker i nordiska sammanhang, fördjupar projekten tillsammans en förståelse för hur gästfrihet levs i de nordiska länderna. Till de empiriska fallstudierna knyts också en begreppsutveckling där förståelsen av gästfrihet utmanas och diskuteras.

Fallstudier, workshops och konferenser samt publicering av såväl artiklar som monografier kommer att genomföras i de nordiska länderna. Från Svenska kyrkans forskningsenhet deltar Cecilia Nahnfeldt och Kristina Helgesson Kjellin. 

Forskningsenheten tar med kunskaper från projektet in i det gemensamma migrationsseminariet mellan Forskningsenheten, analysenheten och team migration för spridning vidare in i vår organisation.

I den kritiska traditionen från Foucault finns en grundläggande insikt om att gästfrihet betyder ingenting annat än en modern form av styrning (Foucault 1991). Även om det finns andra praktiker som syftar till mindre restriktiva mönster för integration än vad vi ser i nation/välfärdsstater, finns det likväl en misstanke om att även de alternativa tillvägagångssätten stanna underordnande relationen värd/gäst (Agamben 2008).

En mer generös gästfrihet behöver inte förutsätta att orientalistiska traditioner sätts åt sidan. Dock har de breda initiativ som kommer ur Engin Isin’s forskning och begreppet ”acts of citizenship” (lsin 2007) och Edward Soja fokus på "the third space" (Soja 1996) öppnat en ny våg av forskning i teori och praktik vad en icke-binär värd/gäst-gästfrihet kan vara.

Ny forskning (Sander I Villadsen I Wyller 2016) har inlett diskussioner om huruvida det kan finnas nya metoder som kombinerar handling och gästfrihet.

Finansiering: Oslo universitets Norden program, 3 år med sammanlagt 10 miljoner NOK i finansiering.

NORDHOST leds av Trygve Wyller i samarbete med Cecilia Nahnfeldt och med tre professorer från Oslo universitet Katja Franko, Kriminologi, Thomas Hylland Eriksen, Socialantropologi och Arne Johan Vetlesen, Filosofi. Dessutom deltar forskare från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Österrike.

For an English version, see University of Oslo