Forskningsprojektet Cusanus

Cusanus är ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt som inleddes 1 mars 2015. Syfte är att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra.

I första hand berörs teologer och religiösa ledare, men projektet fungerar även som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser ges, av vilka vissa vänder sig till en avgränsad målgrupp, andra är av en mer offentlig karaktär.

Projektet belyser ett för samhället viktigt kunskapsområde som berör samhällsdialoger mellan religion och naturvetenskap.

Frågor som berörs är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro:

  • Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont?
  • Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang?
  • Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell?
  • Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser?
  • Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?

Projektet finansieras av John Templeton Foundation.

Forsknings-enheten stöder och samverkar i projektet CUSANUS tillsammans med Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan, Göteborgs, Lunds och Västerås stift, samt Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems.

Dessutom medverkar Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag.

Cusanusprojektets hemsida

Carl Reinhold Bråkenhielm, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, projektledare. 

Mikael Stenmark, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, bitr. projektledare

Lotta Knutsson Bråkenhielm, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, projektadministratör

Sara Blom, Svenska kyrkan, projektsamordnare Göteborgs och Lunds stift