Fokus: Eskatologi

På den här sidan hittar du material kopplat till den nyligen publicerade antologin ”Tro, hopp och strävan. Gudsriket som tröst och motiv för handling” (Verbum)

I antologin tar forskare från olika discipliner sig an det teologiska begreppet eskatologi utifrån olika perspektiv. Vad betyder det att leva i spänningen mellan den värld som nu är och den som ska komma? Hur ska vår roll i världen här och nu se ut? Och vad betyder våra handlingar och vårt sätt att leva i ett eskatologiskt perspektiv?