Farlig förenkling: Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna.

Av Elisabeth Gerle

Våra ord är en spegel av det samhälle vi lever i. De skapar också framtidens samhälle. Därför är de viktiga att analysera. I Farlig förenkling granskar Elisabeth Gerle retoriken i de budskap som framförs av Sverigedemokraterna och av
förbundet Humanisterna. De förenklade fiendebilder som framförs bidrar till att skapa en bild av det svenska och av det normala som utesluter både religiös och kulturell mångfald. Sverigedemokraterna och Humanisterna är helt olika grupperingar. Ett politiskt parti och en intresseorganisation – som tycker olika i nästan alla frågor! Trots att de är så olika har de vissa likheter. De ger alltför enkla svar på svåra frågor.

Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar, med olika åsikter. Trots detta finns det likheter. De ger enkla svar på svåra frågor. Dessa förenklingar döljer att förhållandet mellan religion och politik är betydligt mer komplicerat. Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle på de komplexa rötterna i det vi kallar upplysning och sanning.

”Den Andre” riskerar att hamna utanför, särskilt om du är muslim. Förenklingarna döljer att förhållandet mellan religion och politik är betydligt mer komplicerat. Det svenska blir sekulärt, till och med sekularistiskt, dvs antireligiöst.

Gerle, Elisabeth, Farlig förenkling: om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna, Nya Doxa, Nora, 2010.  ISBN: 9789157805652.