En tid av möten. Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016

av Kristina Hellqvist och Andreas Sandberg

”En tid av möten” belyser omfattningen av Svenska kyrkans arbete med asylsökande och nyanlända i Sverige 2015 och 2016. Studien tecknar bilden av en intensiv tid av stora utmaningar men också stor glädje, inte minst i mötet mellan människor. ”En tid av möten” är baserad på en nationell enkätstudie och fallstudier av fem församlingar med olika förutsättningar. 

Ladda ner rapport i sin helhet här.
Beställ en fysisk kopia här.

Hellqvist, Kristina & Sandberg, Andreas, En tid av möten: arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016, Svenska Kyrkan, Uppsala, 2017. ISBN: 9789186781330