Elna Wahlgren Lundqvist, präst/handläggare

Elna Wahlgren är handläggare för funktionsvariationer (funktionsnedsättningar).

Om mig, Elna

I mitt arbete på avdelningen för Kyrkoliv arbetar jag med projekt och uppdrag från kyrkostyrelsen och kyrkomötet. Mitt ansvarområde berör delaktighet och tillgänglighet i Svenska kyrkan. Jag är handläggare för arbetet med funktionsvariationer. Just nu arbetar jag med en digital utbildning där goda exempel från församlingar och kunskap om olika funktionsnedsättningar och fysiska hinder för delaktighet.

Mitt ansvarsområde utgörs även av nätverksbygge med stift, församlingar, myndigheter, funktionsrättsrörelsen med flera, kring funktionsrättsfrågor. Jag arbetar också med metodfrågor gällande Människorättsbaserat arbete.

Mina tidigare erfarenheter från arbetet som präst, kyrkoherde och prost i drygt 30 år har jag tagit med mig in i arbetet med delaktighet och tillgänglighetsfrågorna. Jag har arbetat som kyrkoherde i Malmö och Paris, komminister i förortsförsamling, Burlöv och landsortspastorat i Klippan. Min erfarenhet från olika typer av församlingar och tjänster hjälper mig att hålla fokus. Medarbetare och förtroendevalda är värdefulla aktörer som skapar lokala förutsättningar för allas delaktighet i gudstjänst och verksamhetssammanhang.

SPecialområden

Funktionsvariationer (länk till Svenska kyrkans öppna intranät)

Rättighetsbaserat arbetssätt

Nyckelord

Tro, närvaro, öppenhet, hopp.

Mitt CV

  • Kyrkoadjunkt, Klippan 1984–1987
  • Komminister, Burlöv, 1987–2000
  • Kyrkoherde, Kulladal, Malmö 2000–2008
  • Kyrkoherde Paris, 2008–2014
  • Regionchef Utlandskyrkan, Kyrkokansliet Uppsala 2014–2016
  • Handläggare Funktionsvariationer/Projektledare 2016-

Under min tid som kyrkoherde i Paris satt jag i Domkapitlet (Visby) och i Malmö satt jag i kyrkonämnd, kyrkogårdsnämnd och valnämnden. 2005 blev jag utnämnd till Prost i Malmö södra kontrakt, en titel jag fortfarande har.

Mitt pågående arbete

Arbetet innebär att göra insatser som stärker svenska kyrkans arbete med funktionsvariationer. Genom samverkan med aktörer inom funktionsrättsrörelsen, Sveriges kristna råd, församlingar och stift med flera hittar vi vägar att verka för allas delaktighet i kyrkan

Texter jag bidragit till

Speglingar och avtryck / Reflets et empreintes, Jubileumsbok Svenska kyrkan Paris 2013.

Det handlar om bön, 2010 Marie Nordström red.

Diverse

Om svenska kyrkans syn på vigslar för samkönade äktenskap, föredrag i den reformerta kyrkan i Paris 2013 (franska).

Om svenska kyrkans församling och dess roll för att medverka till uppbyggnaden efter kriget, fördrag på museet i Caen 2008 (franska).

Om svenska kyrka i Paris, föredrag vid Rotarys sammankomst i Chantilly 2011 (franska).

Utöver detta har jag arbetat med föredrag, predikningar och kausaltal under 35 års prästgärning och mängder av medverkan i diverse församlingsblad.