Foto: IKON

Samverkan inom forskning

Svenska kyrkans många forskarkompetenta medarbetare utgör en rik resurs i kyrkans arbete. I varje stift finns disputerade forskare som sitter på djupa kunskaper som skulle kunna komma flera till del.

Arrangera en föreläsning

I menyn här ovan kan du ta reda på vilka forskare som finns i ditt stift. I informationen om respektive forskare finns förslag på vilka föreläsningar de skulle kunna erbjuda. Vi fyller på listan hela tiden.

Längre ned på sidan finns alla disputerade i bokstavsordning. 

Var med i listan över forskare

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare urban.claesson@svenskakyrkan.se

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen 
Människor lyssnar på en föreläsning

Disputerade i Svenska kyrkan efter forskningsområde

Svenska kyrkans många forskarkompetenta medarbetare utgör lite av en dold men rik resurs i kyrkans arbete. Klicka här och sök forskare utifrån vilka ämnen de forskat om.

I bokstavsordning