Svenska kyrkans forskningsenhet

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samverkan inom forskning

Svenska kyrkans många forskarkompetenta medarbetare utgör en rik resurs i kyrkans arbete. I varje stift finns disputerade forskare som sitter på djupa kunskaper som skulle kunna komma flera till del.


Arrangera en föreläsning

I menyn här ovan kan du ta reda på vilka forskare som finns i ditt stift. I informationen om respektive forskare finns förslag på vilka föreläsningar de skulle kunna erbjuda. Vi fyller på listan hela tiden.

Längre ned på sidan finns alla disputerade i bokstavsordning. 

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen 

I bokstavsordning

Magnus Abrahamson

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 033–179400

Mobil: 0705–159495

Ann Aldén

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 040-279221

Mobil: 076-11 32 380

Stig Alenäs

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 0755- 55 61 12

Mobil: 0760- 57 58 10

Hans Almer

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Mobil: 0706-181626

Elisabeth Arborelius

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Erik Berggren

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 018-16 96 98

Mobil: 070-256 19 76

Växel: 018 16 95 00

Ingrid-Maria Bergman

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Gustaf Björck

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 018 – 21 24 22

Mobil: 0739-24 69 12

Sara Blom

Svenska kyrkan

Teknologie doktor, Teologie doktor

Direkt: 0708-893 890

Annika Borg

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Mobil: 0768 - 61 33 68