Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samverkan inom forskning

Svenska kyrkans många forskarkompetenta medarbetare utgör en rik resurs i kyrkans arbete. I varje stift finns disputerade forskare som sitter på djupa kunskaper som skulle kunna komma flera till del.

Arrangera en föreläsning

I menyn här ovan kan du ta reda på vilka forskare som finns i ditt stift. I informationen om respektive forskare finns förslag på vilka föreläsningar de skulle kunna erbjuda. Vi fyller på listan hela tiden.

Längre ned på sidan finns alla disputerade i bokstavsordning. 

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen 

I bokstavsordning

Magnus Abrahamson

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 033–179400

Mobil: 0705–159495

Ann Aldén

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 040-279221

Mobil: 076-11 32 380

Stig Alenäs

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 0755- 55 61 12

Mobil: 0760- 57 58 10

Hans Almer

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Mobil: 0706-181626

Elisabeth Arborelius

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Erik Berggren

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 018-16 96 98

Mobil: 070-256 19 76

Växel: 018 16 95 00

Ingrid-Maria Bergman

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Gustaf Björck

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Direkt: 018 – 21 24 22

Mobil: 0739-24 69 12

Sara Blom

Svenska kyrkan

Teknologie doktor, Teologie doktor

Direkt: 0708-893 890

Annika Borg

Svenska kyrkan

Teologie doktor

Mobil: 0768 - 61 33 68