Att predika en tradition: Om tro och teologisk literacy

Av Ann-Louise Eriksson

Vad tror Svenska kyrkan på? Hur formuleras denna tro idag? Och sker det på ett begripligt och trovärdigt sätt? Att predika en tradition handlar om hur Svenska Kyrkans tro formuleras idag. Tro och tradition är inget en gå gör alla givet. För att en tradition skall förbli levande måste den relateras till samtiden. Så hur utvecklar och kommunicerar dagens präster Svenska kyrkans tradition? Att predika en tradition visar att predikouppgiften är svår och komplex.

En analys av sex predikningar belyser två olika tendenser: antingen upprepar predikan traditionella formuleringar som det är tveksamt om dagens lyssnare längre förstår eller också tar utgångspunkten så helt i vår samtid att innehåller i förkunnelsen blir traditionslöst.

När länken mellan tradition och samtid saknas blir resultatet en osäkerhet om vad som är Svenska kyrkans tro, till exempel i fråga om försoning och uppståndelsen.

Att predika en tradition tar hjälp av begreppet literacy för att diskutera Svenska kyrkans predikan. Literacy handlar om att kunna uppfatta, tolka och kommunicera meningen med vad som sägs. Hur sker det i ett kyrkligt sammanhang?

Eriksson, Anne-Louise, Att predika en tradition: om tro och teologisk literacy, Arcus, Lund, 2012. ISBN: 9789188552976.