Att öppna ett slutet rum: Själavård och ecklesiologi

Redaktörer Jonas Ideström och Gunilla Löf Edberg

Att öppna ett slutet rum är en bok om själavård och kyrkan. En bok där författarna vill se det enskilda själavårdssamtalet i ett större sammanhang och ge nycklar till församlingen som själavårdande miljö.

I boken blandas erfarenheter från glesbygder och biktrum, observationer från gudstjänster och församlingsliv, historiska och internationella utblickar, altarbord och själavårdsbord. Med hjälp av ecklesiologin som raster närmar sig författarna själavården som ett centrum i kyrkans liv. Det gör det möjligt att urskilja väsentliga aspekter av kyrkans identitet, likaväl som det vidgar och fördjupar förståelsen av själavård. 

Boken kan tillföra kreativa perspektiv till den som studerar, praktiserar och reflekterar kring själavård, samtidigt som den också fungerar som en god introduktion till forskningsfältet själavård och ecklesiologi.

Redaktörer för antologin är Jonas Ideström och Gunilla Löf-Edberg. Övriga författare är: Sven-Erik Brodd, Sara Jacobsson Grip, Leif Nordenstorm, Mikael Lundmark, Cecilia Wadstein.

Beställ boken här.

Ideström, Jonas & Löf Edberg, Gunilla (red.), Att öppna ett slutet rum: själavård och ecklesiologi, Verbum, Stockholm, 2018. ISBN: 9789152637395.