Allvarligt talat : om predikan

Redaktör Hanna Stenström

Allvarligt talat är en bok om predikan - den predikan som förekommer i den traditionella gudstjänsten. Författarna ger från olika perspektiv liv och lust åt förkunnelseuppgiften. Den uppgift varje präst och pastor brottas med nästan varje vecka. Hur kan predikan bli ord som berör? Vad är det som inte kan sägas, men ändå måste höras i en predikan? Vad kan det betyda för predikan att Psaltaren har återvänt till Den svenska evangelieboken?

Allvarligt talat : om predikan är inte ett försök till svar på alla frågor. Det är inte heller en metodbok, även om här finns en del om hur man konkret kan förbereda sin predikan och predika - utan boken är ett inlägg i diskussionen, där predikan belyses ur olika perspektiv. I boken möts nyare bibelvetenskapliga metoder och aktuell akademisk forskning. Såväl Luther som feministisk teologi får bidra till det pågående samtalet om predikans funktion och möjligheter och om predikantens problem och uppgifter. Boken kan inspirera både till predikandet och till reflektion om predikanten.

Medverkande författare är Göran Eidevall, LarsOlov Eriksson, Cristina Grenholm, Mikael Mogren, Cecilia Nahnfeldt, Hanna Stenström (red.), Carina Sundberg, Bernice Sundkvist, Anna S. Wikell och Kerstin Wimmer .


Stenström, Hanna (red.), Allvarligt talat: om predikan, Verbum, Stockholm, 2008. ISBN: 9789152632390.