Ransäters kyrka och församlingshem

Sittplatser: I kyrkan får det plats 297 personer.
Församlingshem: I Ransäters församlingshem finns det plats för ca 70 personer.
Bokning/Uthyrning: Kontakta expeditionen 054-87 55 00
Kontaktpersoner: Kyrkvaktmästare Torbjörn Tohren, 054-87 55 67

Ransäters kyrka

Så ser kyrkan ut, plats för 297 personer.

Kyrkohistoria

Den 6 december 1983 brann Ransäters gamla kyrka från 1672 ner till grunden. Under året hade en större renovering gjorts och i slutskedet hände något som fick kyrkan att fatta eld. Det enda som kunde räddas var kyrksilvret och det tack vare en rådig församlingsbo som visade brandmännen var kassaskåpet fanns så att vattenstrålen kunde koncentreras dit för att förhindra att det smälte.

Församlingen beslöt nästan omedelbart att en ny kyrka skulle uppföras och att den skulle likna den gamla så mycket som möjligt.

Den nya kyrkan gjordes lite mindre. Det kan man se i gräset utanför norra ingången där grundstenarna från den gamla kyrkan syns.

Man fick också medel att bygga församlingshemmet strax norr om kyrkan. Tidigare hade församlingshemmet varit inhyst i sockenstugan, där Erlandermuseet finns numer.

Källor: Kortfattad beskrivning av Ransäters kyrka
varmlandsmuseum.se

Vid en arkeologisk undersökning efter branden påträffades 2 gravkammare under koret och en vinkällare under kyrkans korsmitt som härstammade från kyrkans äldre tid.

Ransäters nya kyrka ritades av arkitekt Jerk Alton och invigdes kyndelsmässodagen 1986.

Kyrkoinventarier

I tornet hänger två klockor på 400 kg respektive 700 kg. På den mindre finns första strofen av E.G. Geijers psalm ”Jag vet en hälsning mera kär, än värld vad du kan ge. Den heter frid Guds frid det är, och där om vill jag be”.

Längst bak i kyrkan syns ett glasfönster i form av en Lutherros. I den finns alla de liturgiska färgerna representerade.

Textilier

Kyrkan äger en fullständig uppsättning av textilier i de liturgiska färgerna. De är komponerade av Cai Lindahl-Sonesson och delvis utförda, vävda, broderade och monterade av församlingsbor. Konsthantverkstraditionen är fortfarande mycket livaktig i Ransäter.

Kyrksilvret

Kyrksilvret som var en av de få saker som räddades undan branden är en sockenbudskalk och patén från 1745 samt kyrkans nattvardssilver från 1823. På kalken står ”Till minne av brukspatron Anders Fahlbäck, gifen till Rannsätters kyrka år 1823”. Stavningen av Ransäter på kalken speglar hur sockennamnet än idag uttalas i Klarälvdalen.

Ljusbärare och ljusstakar

Ljusbäraren och de sjuarmade ljusstakarna och ljusstaken för dop/påskljuset är alla komponerade och utförda av konstsmeden Nils Forslund i Ransäter.

Orgeln

Orgelläktaren togs bort och istället finns där ett körrum. Orgeln har fått samma placering som vid renoveringen 1983. Den är byggd av Grönlunds orgelbyggeri och har 30 stämmor. Orgeln används flitigt både för undervisning och till övning av blivande kantorer som studerar på Geijersskolan.

Dopfunt

Dopfunten är en replika av den gamla 1600-talsdopfunten som brann upp. Dess fyra pelare påminner om de fyra evangelisterna – deras berättelser om Jesus är det som gör att vi än idag döper både barn och vuxna. Vid dop läggs en dopskål av silver i funten med inskriptionen ”Låt barnen komma till mig”.

Altaret

Ovanför altaret hänger en ”Calvariegrupp” *, Kristus på korset flankerad av sin mor Maria och den yngste lärjungen Johannes.

Altarbordet framför altartavlan är enligt nyare liturgisk praxis fristående och utformat som ett måltidsbord. På altarbordet står ett snidat krucifix och 2-6 altarljus beroende på vilken tid på kyrkoåret det är.

Altartavlan är komponerad och utförd av konstnären Sven Bertil Svensson och är ett slags ”Ikonostas”*. Den är utformad som en triptyk, ett tredelat skåp, som stängs på skärtorsdagens kväll och öppnas på påskdagens morgon.

Knäfallen i Ransäters kyrka är flyttbara. Normalt står de i en öppen halvcirkel, en symbol för att kyrkans famn aldrig är sluten.

Pilastrarnas och pelarnas antal är 12 för att påminna om de 12 apostlarna som är kyrkans andliga pelare.

Invändigt har man försökt att få till en arkitektur som påminner om den gamla kyrkan. Exempelvis när det gäller mittvalvets takkonstruktion, pilastrar * och väggindelningar.

*Calvariegrupp – avbildning av scenen från Golgata, Kristus på korset med sin mor Maria på sin högra sida och Johannes på sin vänstra.
*Ikonostas – en skärmliknande vägg som är täckt med ikoner (bilder).
*pilaster – en svagt utskjutande väggpelare.