Övre Ulleruds kyrkogård

Kyrkogårdsexpedition

När du har frågor som rör församlingens kyrkogårdar och gravar, t.ex. gravskötsel eller gravrättsinnehavare.

Askgravlundar i Forshaga-munkfors församling

En askgravlund är en mellanform av minneslund/urngrav. Till skillnad från gravsättning i minneslunden, är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättningen av urnan. På en gemensam plats, intill gravområdet, finns möjlighet för anhöriga att sätta upp en skylt med namn, födelseår och dödsår, för att hedra den avlidne. Namnskyltarna sitter uppe i 25 år med möjlighet till förlängning. Kyrkogårdsförvaltningen sköter framtagning och uppsättning av skyltarna mot en avgift på 3000 kr.

Både minneslund och askgravlund ger frihet från skötelseansvar för de anhöriga, det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Ljus och blommor sätts på avsedd plats. Gravsättning i askgravlunden sker inte i vintertid eller då marken är tjälad.