Nedre Ulleruds kyrka och sockenstuga

Sittplatser: I kyrkan får det plats 350 personer.
Sockenstugan: Sockenstugan ligger intill kyrkan och har plats för ca 84 personer.
Bokning/Uthyrning: Kontakta expeditionen 054-87 55 00.

Kyrkohistoria

Där nedre Ulleruds nuvarande kyrka ligger har det funnits två tidigare kyrkor. Den äldsta av dem användes redan på 1200-talets mitt och var av romansk typ med kor och halvrund *absid och användes förmodligen fram till början av 1600-talet. Sedan ersattes den av en något större kyrkobyggnad som användes fram till 1750-talet då den kyrka som vi har nu byggdes.

På 1730-talet kom förslag upp om att flytta den gamla kyrkan på grund av rasrisken ner i älven. Man fick dock nöja sig med att förstärka älvstranden där risken fanns att det skulle bli skador på kyrkan och kyrkogården.

Christian Haller, en murarmästare från Sachsen, var byggmästare vid kyrkbyggandet.

30 september 1759 var det invigning med biskopen Nils Lagerlöf närvarande. 

Källor:
Nedre Ulleruds kyrkor av Helge Kjellin
Nedre Ulleruds kyrka av Karin Ohlsson

På senare tid har ett antal handsmidda kors av järn placerats i rad längs med älven, det äldsta är från 1603.

 

På 1940-talet påbörjades en utvidgning av kyrkogården eftersom gravplatsen runt kyrkan blivit för liten.

I samband med planeringen för anläggandet av kyrkogård uppläts marken norr om kyrkan på 1700-talet av baron Löwenhielm på Katrineberg.

Kyrkans inventarier

Lillklockan, som tidigare var storklocka, tillverkades av klockgjutaren Gudert. På den klockan finns det rikligt med ornament, bårder, reliefbilder och inskriptioner.

1926 gjöts storklockan hos K.G. Bergholtz & C:o i Stockholm. Inskriften på klockan är ”Huru ljuvliga äro icke Dina boningar Herre Sebaot. Ps. 84:2”.

På grund av Klarälvens framfart hade klockstapeln flera gånger fått flyttas till säkrare platser. Nuvarande klockstapel har årtalet 1742. Det var detta år som den flyttades och byggdes upp på den plats den nu har, sydost om kyrkan.

I kyrkan finns också två begravningsvapen. Det ena vapnet sitter i norra korsarmen och minner om brukspatron Lars von Nackreij, född 1699, död 1742. Det andra finns i södra korsarmen och är över Amiralitets Captain Johan Palmström på Holerud, född 1648, död 1705.

Kyrkans brudkrona i förgyllt silver skänktes till församlingen 1946 av Ebba och Helmer Löf. Denna finns också för utlåning och förvaras på pastorsexpeditionen i Villan, Deje.

Under orgelläktaren står en järnbeslagen offerkista och stå snidade skulpturer från slutet av 1600-talet, som föreställer evangelisterna Markus och Lukas.

Orgeln, som från första början var sexstämmig, skänktes 1789 av Daniel Herwegh som då var biskop i Karlstad. År 1900, då det nuvarande orgelverket köptes in från tillverkaren Thosell & Eriksson, utökades det till 16 stämmor. Och 1949 till 24 stämmor. Vid en helrenovering gjord 1989 (av Tostareds orgelfabrik) utökades stämmorna till 32.

Ängeln har skänkts någon gång på 1760-talet av ”Jägarmästare Wälborne Herr Olof Hillebrand Silfwerswerd”. Den är numer förgylld, det var den inte från början.

Dopängeln som hänger på väggen, i närheten av dopfunten, hade från början en viss funktion vid dop. Den hängde då i koret och med hjälp av en lina hissades den ner och i högra handen höll den ett fat som kunde användas som dopskål. Det blev till slut en aning tröttsamt att utföra detta vid varje dop så ängeln ställdes undan. Och nu för tiden används den endast som prydnad.

Vid restaureringen 1920 målades den tidigare gråa predikstolen om till den gröna färg den har nu och figurerna omförgylldes. Även fruktklasarna, de utsirade plattorna och sockelns fältindelning lades till då.
 
Dopfunten av täljsten kommer förmodligen från Nedre Ulleruds äldsta kyrka. Den dateras till 1200-talets mitt. Dopskålen, som 1969 skänktes från Bråtens och Risäters kyrkliga arbetskretsar, är tillverkad av Erik Johansson i Arvika.

Timglaset vid predikstolen är skänkt 1770 av ”Öfwerste-Lieutenanten Högwälborne Grefven Herr Carl Gustaf Löwenhielm”.

Predikstolen är från 1759 och målningen av den bekostades av församlingen. Siraferna på huven är ditsatta 1764, skänkta av ”Herr Inspector Jöns Reselius”.

Den övre delen fanns inte med i originaluppsatsen förrän 1760. Det var bildhuggare Börje Löfman som fick 24 daler Smt (silvermynt) för sitt arbete med tillägget där också en klocka som benämndes ”Det kostbara Slaguhret” inskaffades.  Detta flyttades 1783 till koret och en ny urtavla gjordes och placerades i altaruppsatsen.

Altaruppsatsen är från 1686 och kostade 617 daler 24 öre Kmt (kopparmynt).

1920 byttes järnkaminerna ut och kyrkan fick elektrisk uppvärmning. Taket som tidigare inte varit utsmyckat fick nu en Kristusbild omgiven av två änglar plus de fyra evangelisterna; Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Fyra änglar finns också i taket över korsmitten. Målningarna är gjorda av Yngve Lundström.

1885 togs den äldre bänkinredningen bort och ersattes med bänkar av saxformig typ som då också fanns i Karlstads domkyrka. Då inskaffades också två järnkaminer som sattes upp framför sydvästra och nordvästra murväggen i korsmitten. Tidigare hade det inte funnits någon form av uppvärmning.

Kyrkan har gått igenom två stora renoveringar, den första 1885 och den andra 1920.

I koret finns tre gravrum och enligt den utgrävning som gjordes 1949 kan gravsättning ägt rum under 1700-talet och början av 1800-talet. Gravrummen ligger i bredd i koret. Det norra var tomt sånär som på några mycket tidiga mynt. Det mellersta innehöll fem kistor, tre för vuxna och två för barn.

 

*Absid – ett halvrunt eller mångsidigt rum, vanligen övertäckt med en halvkupol, som avslutar altarrummet i de flesta medeltida kyrkobyggnader. (Källa: Nationalencyklopedin)