Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

En begravningsplats är inte bara en plats för sorg och minnen, det är också ett stort kulturarv.

Forshaga-Munkfors församling har gjort en kulturhistorisk inventering av alla våra kyrkogårdar för att kartlägga vad som är kulturhistoriskt värdefullt när det gäller t.ex. gravanordningar, kyrkogårdsmurar, bårhus och vegetation.

Utifrån denna inventering har en bevarandeplan tagits fram. Den visar hur kyrkogården ser ut vid inventeringstillfället och ger oss förutsättningar att kunna bevara och vårda det kulturarv som finns.  

Forshaga-Munkfors församlings bevarandeplan för Munkfors och Ransäters finner du nedan (resterande kyrkogårdar lägg upp inom kort):