Kontakt

Här kan du kontakta församlingsexpedition, kykogårdsförvaltning samt medarbetare i församlingen.

Församlingsexpedition

När du vill boka tid för dop, vigsel eller begravning i någon av våra kyrkor, boka församlingshem/sockenstuga eller beställa kondoleans.

Kyrkogårdsexpedition

När du har frågor som rör församlingens kyrkogårdar och gravar, t.ex. gravskötsel eller gravrättsinnehavare.

Dataskyddsombud

Erika Malmberg, 0725-496434

erika.malmberg@intechrity.se