Foto: Daniel Lönnbäck /Ikon

Forshaga kyrkogård

På kyrkogården i Forshaga finns det gravar, askgravlundar, minneslund och urnlund.

Askgravlundar och minnselund

Det finns två askgravlundar på kyrkogården i Forshaga – Lönnen och Linden, samt en urnlund och en minneslund.

Kyrkogårdens historia

När prosten Arne Berglund visiterade 1973 invigdes nya kyrkogården.

Kyrkogården utvidgades 1940 och när det var klart hölls invigning den 1 december samma år av biskop Arvid Runestam. Den delen av kyrkogården gav han namnet Adventskyrkogården.

Kyrkogården, en del av den, kunde tas i bruk redan innan kyrkan var klar. Söndagen den 13 juni 1920 var sydöstra hörnet av kyrkogården färdigt och invigdes av biskop Eklund, prosten Rune och kyrkoherde Berg. I början av juli invigdes huvuddelen av kyrkogården.

Kyrkogårdsexpedition

När du har frågor som rör församlingens kyrkogårdar och gravar, t.ex. gravskötsel eller gravrättsinnehavare.

Askgravlundar i Forshaga-munkfors församling

En askgravlund är en mellanform av minneslund/urngrav. Till skillnad från gravsättning i minneslunden, är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättningen av urnan. På en gemensam plats, intill gravområdet, finns möjlighet för anhöriga att sätta upp en skylt med namn, födelseår och dödsår, för att hedra den avlidne. Namnskyltarna sitter uppe i 25 år med möjlighet till förlängning. Kyrkogårdsförvaltningen sköter framtagning och uppsättning av skyltarna mot en avgift på 3000 kr.

Både minneslund och askgravlund ger frihet från skötelseansvar för de anhöriga, det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Ljus och blommor sätts på avsedd plats. Gravsättning i askgravlunden sker inte i vintertid eller då marken är tjälad.