Det internationella arbetet

i Forshaga-Munkfors församling

Vi har ett väl fungerande internationellt arbete i vår församling och just nu är vi en grupp på 5 personer som ingår i det som kallas ”Globala gruppen”.

Act Svenska kyrkan (tidigare Svenska kyrkans internationella arbete) ingår i en större organisation som heter Act alliance, och jobbar med olika projekt inom kyrkans internationella arbete. Det kan vara insatser vid naturkatastrofer i världen, bistånd till krigsdrabbade länder etc. Men hjälpinsatser görs även för att hjälpa människorna till att försörja sig själva, genom olika projekt. ”Hjälp till självhjälp”

Svenska kyrkan i utlandet ingår i Globala gruppens område. Där ingår hjälp och stöd till Svenska kyrkans olika församlingar och kyrkor i utlandet. Det är många svenskar som åker på semester eller bor och jobbar utomlands, och då kan det vara skönt att det finns en svensk plats att gå till, speciellt om det händer något oförutsett. Svenska kyrkan i utlandet finns då som en resurs.

Kyrka för fairtrade är också ett av våra områden. Det innebär, lite kortfattat, att Svenska kyrkan ska sträva efter att handla och agera så miljöklokt som möjligt. Vi ska vara vaksamma så att produkter vi köper är tillverkade där det finns ett rättvisetänk, att inte barn utnyttjas vid framställan m.m.

I Globala gruppen i Forshaga-Munkfors församling, så anordnar vi t.ex. brödförsäljning och lotterier vid kyrkkaffe, församlingsaftnar (Kura skymning), loppis m.m.

Om du tycker detta låter intressant, och vill vara med och engagera dig i det Globala arbetet, så är du varmt välkommen att vara med i gruppen.

Är du intresserad, eller vill veta mer, så kontaktar du Birgitta Andersson054-87 55 33, samordnare och kontaktperson för Globala gruppen i Forshaga-Munkfors församling.