Välkommen som medlem

Välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap, en mötesplats för alla människor i livets olika faser och situationer. I Svenska kyrkan finns det rum för alla.

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till en rad olika verksamheter och aktiviteter som både du och andra kan ta del av. Det är tack vare er medlemmar som vårt arbete för våra medmänniskor är möjligt.

Tack vare våra medlemmar kan vi i Forshaga-Munkfors församling bl.a:

  • Skapa mötesplatser, som bland annat Öppna förskolan och andra barnverksamheter, för föräldrar och deras barn.
  • Genomföra begravningar, vigslar och dop - och naturligtvis hjälpa till med planeringen innan.
  • Fira flera gudstjänster varje vecka
  • Servera soppa varje vecka där samvaron och samtalet är en viktig del.
  • Ha både samtalsgrupper och enskilda samtal när det behövs som mest.
  • Ha olika aktiviteter under lov för barn och unga.
  • Erbjuda 13 olika körer för barn och vuxna att komma till gemenskapen i varje vecka.
  • Ha språkcafé varje vecka, en mötesplats för nyanlända och ortsbor.
  • Erbjuda musikgudstjänster, konserter och musikaliska program.
  • Ha syföreningar och stickcafeér varje vecka där framför allt gemenskapen är betydelsefull.

Det är även tack vare er vi kan hjälpa utsatta människor både i Sverige och utomlands. Som medlem kan du också gifta dig och bli begravd i kyrkan.

Svenska kyrkan ger rum för livets stora händelser. Vi finns där människor finns. Ibland kan det vara du själv eller en närstående som behöver hjälp. Ibland kan det vara någon annan som behöver stödet eller hjälpen, och kan få det, just tack vare ditt medlemskap. Ett medlemskap som betyder mycket för många.

Är du osäker på vilken församling du tillhör, sök HÄR.

 

Om du önskar bli medlem i Forshaga-Munkfors församling, fyll i en inträdesblankett och skicka den till:

Forshaga-Munkfors församling

Skivedsleden 15

Box 28

66721 Forshaga

 

Eller kontakta Församlingsexpeditionen för mer information.

LADDA NER BLANKETT OCH BLI MEDLEM IDAG.