Meny

Barn | Ungdom | Konfa

Miniorer, Öppna förskolan, Babyrytmik, körer, After school och konfa. Här finns all information du behöver om höstens verksamheter för barn och unga!

Vi ställer inte in, vi ställer om

På grund av den rådande situationen ställer vi om vår verksamhet. Vi erbjuder gudstjänster digitalt, utomhus och i kyrkan och öppna mötesplatser utomhus.

I kalendern ser du allt som händer