Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Barn | Ungdom | Konfa

Här finns utrymme för dig, lek, sång, samtal, kreativt skapande och kompisar.

Covid-19

Vi har anpassat höstens verksamhet för barn och unga efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

After school, Kreativa gruppen och Ungdomsgruppen träffas utomhus vid respektive församlingshem.

Öppna förskolan träffas vid olika lekplatser, vänligen se under respektive ort.