Livets högtider

Dop

Dopet är en gåva. Vi vill lyckönska er och samtidigt inbjuda till dop i vår församling.

Konfirmation och ungdomsgrupp

En konfirmand sa en gång till mig: "i skolan kan jag lära mig språk och läsa, skriva och räkna. Under min konfirmation i Olsnäs fick jag lära mig hur det är att leva".

Vigselljusstake i Forsa kyrka

Vigsel

Ert minne för livet där vi firar er kärlek.

Begravning

Begravning

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.