Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor om gravar eller gravskötsel? Tag då kontakt med kyrkogårdsförvaltningen:

0650-321 71,

076-116 63 15,

michael.davidsson@svenskakyrkan.se

_____________________________________________________________________

Kyrkogårdsförvaltningen skickar inte ut erbjudanden om gravskötsel eller gravstenstvätt

Det förekommer just nu att gravrättsinnehavare får hem erbjudande om gravtvätt och gravskötsel, erbjudandet kan lätt uppfattas som en faktura. Den här typen av utskick kommer inte från kyrkogårdsförvaltningen, utan från privata företag som vill sälja sina tjänster. 

På grund av den förståeliga förvirring detta kan skapa hos gravrättsinnehavare, oavsett om de har gravskötseltjänster från kyrkogårdsförvaltningen eller inte, vill vi göra ett par förtydliganden:

 * Kyrkogårdsförvaltningen skickar inte ut några erbjudanden av den här typen, vi fakturerar endast tjänster som du som gravrättsinnehavare beställt.

 * Kyrkogårdsförvaltningen använder sig inte av några underleverantörer, och våra fakturor innehåller inga andra företags- eller organisationsnamn än Kyrkogårdsförvaltningen/Svenska kyrkan.

 * Kyrkogårdsförvaltningen har inte lämnat ut uppgifter om gravrättsinnehavare till privata företag, uppgifter om avlidna och deras anhöriga kan dock hämtas i olika offentliga register. 

 * Kyrkogårdsförvaltningen utför inte tjänsten gravstenstvätt.

 * Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravskötseltjänster till ett självkostnadspris.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen: 0650-321 71.

_______________________________________________________________________