Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och
värdigt skick. Som gravrättsinnehavare kan du mot avgift låta kyrkogårdsförvaltningen sköta graven.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder:

  • Sommarplantering: utförs under juni-oktober och innefattar följande: vår- och höststädning. Byte av jord, ogräsrensning och vattning av rabatten, borttagning av vissna blommor i vas. Enklare justering av gravvård.
  • Höstplantering (ljung).
  • Vattning.

Beställning görs under årets första kvartal. Ett löpande gravskötselavtal skickas ut och skrivs under och skickas i retur till kyrkogårdsförvaltningen. Faktura skickas ut varje år tills dess att avtalet sägs upp. Vid prisändring skickas nytt avtal ut till beställaren.

 

Gravskötselavgifter 2021:

Sommarplantering mellan 400-600 kr beroende på gravens storlek.

Penséer (vårplantering) 75 kr.

Ljung (höstplantering) 75 kr.

Vattning/år 250 kr.

Gravrätt/plats 200 kr.

 

Kontakta Michael Davidsson för information och beställning.

E-post: michael.davidsson@svenskakyrkan.se

Telefon: 0650-321 71.