Begravning

Begravning

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor. Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor t.ex. i bön eller genom att tända ljus.
De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.