Samtal i fastan

Onsdagar kl. 17.00-18.15

Välkommen till att samtala kring liv och tro under fastetiden utifrån olika teman. 

Onsdagar kl. 17.00-18.15 i Garvaregården. 
Den som vill ska stanna kvar på veckomässa kl 18.30 i Simon Garvares kapell.

22 februari: ”Tema”. (18.30 firas Askonsdagsmässa.)

1 mars: ”Tema”.

8 mars: ”Tema”.

15 mars: ”Tema”. 

22 mars: ”Tema”.

29 mars: ”Tema”.

5 april: ”Tema”. (18:30 har vi passionsandakt.)