Fyra barn ligger i gräset på rygg och sträcker upp benen mot himlen.
Foto: Shutterstock

Lovaktiviteter

FAMILJEAKTIVITETER PÅ SOMMARLOVET

i samarbete med Rädda Barnen.

Frågor kring aktiviteterna? Kontakta AnnSofie (se nedan). 

Onsdag 3 juli klockan 13:00-15:00, Utekyrka 

Snurrom, vid förskolan vid lekplatsen.
För alla åldrar. Lek, skapande och fika. 

Tisdag 13 augusti klockan 14:00-16:00, Utemålning 

Garvaregårdens innergård.
Samling kl 14. Vi målar på olika sätt, leker och fikar. Yngre barn i sällskap av vuxen. 

Onsdag 14 augusti klockan 13:00-15:00, Utekyrka 

Snurrom, vid förskolan vid lekplatsen.
För alla åldrar. Lek, skapande och fika.