LIVSSTEGEN

Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet.

Livsstegens program bygger på boken Livsstegen - 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson med rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla »normalstörda« människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra.Livsstegen är ett program som framför allt består av ledarledda självhjälpsgrupper.

Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem - stora som små - har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svart att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Vill du gå livsstegen

Välkommen på introduktionsmöte. Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill. Har du redan gått Livsstegen en gång behöver du inte komma på introduktionssamtal igen.

Grupper

Det kostar ingenting att delta. Grupperna består av max tio deltagare och två ledare som möts nittio minuter en gång/vecka i 12 veckor. Vi planerar att starta i slutet av oktober.

Introduktionsmöte

I början av varje termin hålls introduktionsmöten för alla som vill gå Livsstegen. Du behöver inte föranmäla dig till det introduktionsmöte som du vill gå på och du behöver bara komma på ett.

Introduktionsmöte  25/9 18.00-19.00
                                  2/10 18.00-19.00
i Garvaregården 

Kvällsgruppen startar upp måndage den 13/11. Sedan träffas gruppen 12 måndagar med uppehåll under jul och nyår. Sista träffen är den 12 februari 2024

Om det finns intresse så kommer vi även att starta en grupp på dagtid. 
Troligtvis onsdagar 13.00. Välkommen till introduktionsträffen så kan vi prata mer om när och hur.