Kör och musik

I vår församling finns det flera olika körer och musikgrupper. Vi sjunger allt från visor eller psalmer till klassiska verk eller körmusik –sådant som är anpassat för körens åldersgrupp. Är du intresserad att vara med?

  • Ida Fahl

    Ida Fahl

    Organist

    Mer om Ida Fahl

    Organist, sångpedagog och kompositör som arbetat i Förlösa-Kläckeberga församling sedan 2017. Ida har mångårig erfarenhet av arbete med körer i olika åldrar, genrer och nivåer.